Välkommen!

Då Österåkers politiker genom beslut omöjliggjort verksamheten på Ljusterö har J.A.G. Ackesamlingen flyttat till Åland, till Önningebymuseet utanför Mariehamn. Museet har öppet för visningar och vi hänvisar till www.onningeby.com eller till Eckerölinjen för bokning och visning.

 

Claes Moser har samlat konstnären J.A.G. Ackes verk i över 40 år. När ni besöker samlingen följer ni med på en oförglömlig tidsresa genom J.A.G. Ackes värld. Möt hans vänner Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Eugéne Jansson och Rickard Bergh när de dansade bostonvals i Thielska Galleriet och de Bonnierska salongerna. Upplev närvaron av August Strindbergs ande. Berusas av Albert Engström, Gustaf Fröding och Verner von Heidenstam nakna i Sandhamns buskvegetationer. Ni möter det nordiska ljusets särart utmejslat av en konstnär som levde efter devisen att han ville måla för att njuta av sin kraft, allt i solens, i vattnets och vindarnas tecken.